Vysoký štandard kvality našich výrobkov zabezpečujeme používaním moderných technológií v spojení s kvalitnými materiálmi, vďaka čomu dokážeme poskytnúť zákazníkom kvalitný výrobok za prijateľnú cenu.
Pri výrobe svetelných reklám používame počítačovo riadenú laserovú techniku ako CNC frézu s 3 D spracovaním čo nám otvára úplne nové dimenzie v oblasti dizajnu a nové možnosti výroby reklám. I napriek modernizácii výrobného procesu je stále dôležitá i ručná práca našich odborníkov.

 
 
 © 2008 ALCOR SIGNS spol. s r.o.  | www.hubergmbh.eu  |  www.multi-vision.at  |  Created by ZILLION quadrate, s r.o.