Výhodou pre zákazníkov sú naše komplexné služby. 
Predstaviť si predaj našich výrobkov bez potrebného servisného zázemia možno dnes už len veľmi ťažko. Preto sa u nás servisu venuje veľká pozornosť. Sme presvedčení, že úžitková hodnota reklamy je daná jej funkčnosťou a spokojnosťou zákazníka, a to možno zásadným spôsobom ovplyvniť odborným a profesionálnym servisom.
Súčasťou výroby reklamy je jej kvalitná montáž,  záručný a pozáručný servis.

 
 
 © 2008 ALCOR SIGNS spol. s r.o.  | www.hubergmbh.eu  |  www.multi-vision.at  |  Created by ZILLION quadrate, s r.o.